Salt: Er salt farlig?

Er salt farlig?

Er salt farlig? Selv om salt er nødvendig for kroppen i små mengder, kan for mye salt føre til helseproblemer som høyt blodtrykk og hjertesykdom. Derfor er det viktig å være oppmerksom på hvor mye salt vi inntar i kostholdet.

Ulemper med salt

Det er en rekke ulemper med å innta for mye salt. Noen av de viktigste ulempene inkluderer:

Salt og høyt blodtrykk

Er salt farlig?
Er salt farlig?

Salt spiller en viktig rolle i å opprettholde et stabilt blodtrykk. Blodtrykket er en måling av kraften som blodet påfører veggene i arteriene når det strømmer gjennom dem. En sunn væskebalanse og et balansert saltinnhold i kroppen er viktige faktorer for å opprettholde et stabilt og sunt blodtrykk.

Når saltinnholdet i kroppen øker, øker også volumet av blod i kroppen. Dette kan føre til at blodtrykket øker, spesielt hos personer med høyt blodtrykk eller andre hjertesykdommer. På den annen side, når saltinnholdet i kroppen reduseres, reduseres også volumet av blod i kroppen. Dette kan føre til at blodtrykket reduseres, spesielt hos personer med lavt blodtrykk.

Det er viktig å ha et balansert saltinnhold i kosten for å støtte en sunn væskebalanse og stabilt blodtrykk. Helsedirektoratet anbefaler et daglig saltinntak på opptil 5 gram per dag for voksne. Imidlertid, hos personer med høyt blodtrykk eller hjertesykdommer, kan det være nødvendig å redusere saltinntaket for å opprettholde sunn blodtrykk.

Salt og hjertesykdommer

Salt og hjertesykdommer har en direkte sammenheng. Høyt saltinntak kan føre til høyt blodtrykk, noe som igjen øker risikoen for hjertesykdom.

Høyt blodtrykk belaster hjertet og arteriene, noe som kan føre til skade på hjertemuskelen og blodårene over tid. Dette kan igjen føre til en økt risiko for hjertestans, hjertesvikt, slag og hjerneskade.

Det er derfor viktig å opprettholde et sunt og balansert saltinntak for å redusere risikoen for hjertesykdom. Dette inkluderer å velge matvarer med lavt saltinnhold, lage mat hjemme så ofte som mulig, og å bruke alternativer til salt, for eksempel urter og krydder, for å smake maten.

Salt kan påvirke nyrefunksjonen

Nyrene spiller en viktig rolle i å regulere kroppens væskebalanse og filtrere giftstoffer. Når du spiser for mye salt, kan det føre til en økning i blodvolumet, dette øker blodtrykket. Noe som kan legge unødvendig press på nyrene. Over tid kan dette føre til en reduksjon i nyrefunksjonen og øke risikoen for nyresykdom.

Høyt saltinntak er assosiert med magekreft

Noen studier viser til at et høy inntak av salt via kosten kan øke sannsynligheten for å få magekreft.

En studie i 2011 så på over 1000 partisipanter og viste at et høyere saltinntak var assosiert med en høyere risiko for magekreft[1].

En annen stor metaanalyse med 268 718 deltakere fant at de med høyt saltinntak hadde 68 % høyere risiko for magekreft enn de med lavt saltinntak[2].

Det er imidlertid viktig å merke seg at disse studiene bare viser en sammenheng mellom magekreft og høyt saltinntak. Mer forskning er nødvendig for å finne ut om en diett med høyt saltinnhold faktisk bidrar til utviklingen.

Lavt saltinntak reduserer ikke risikoen for hjertesykdom

Det er noen studier som viser til at et høyt saltinntak kan være assosiert med økt risiko for visse tilstander som magekreft eller høyt blodtrykk.

Til tross for dette er det flere studier som viser at et kosthold med redusert saltinntak faktisk ikke reduserer risikoen for hjertesykdom.

En stor metaanalyse fra 2011, bestående av syv studier fant at en reduksjon i saltinntaket via kosten ikke hadde noen effekt på risikoen for hjerte og karsykdom[3].

Risikoen for hjertesykdom kan imidlertid variere for noen mennesker.

For eksempel viste en stor studie at et kosthold med lite salt var assosiert med redusert risiko for død, men bare hos overvektige personer[4].

Det er klart at vi trenger mer forskning på hvordan salt påvirker helsen vår før vi trekker noen konklusjoner her. Men man kan trygt si at å redusere saltinntaket ikke automatisk reduserer risikoen for hjertesykdom.

Lavt inntak av salt kan være farlig

Selv om et høyt saltinntak er knyttet til flere negative bivirkninger kan faktisk for lite salt også være farlig for kroppen.

For lite salt i kosten er knyttet til økte nivåer av kolesterol og triglyserider i blodet. Dette er fettstoffer som finnes i blodet som kan bygge seg opp i arteriene og øke risikoen for hjertesykdom.

En stor studie fra 2012 viste at et kosthold med lavt saltinnhold økte kolesterolet i blodet med 2,5 % og triglyseridene i blodet med 7 % [5]. En annen studie fant også at en diett med lite salt økte det "dårlige" LDL-kolesterol med 4,6 %[6].

Studier viser også at for lite salt i kosten kan påvirke insulinfølsomheten. Når kroppen blir mindre følsom ovenfor insulin vill dette hormonet virke mindre effektivt og føre til høyere blodsukkernivåer samt økt risiko for diabetes. [7]

For lite salt kan også føre til hyponatremi, eller lavt natrium i blodet. Ved hyponatremi holder kroppen på ekstra vann på grunn av lave nivåer av natrium, noe som forårsaker symptomer som hodepine, tretthet, kvalme og svimmelhet.

Fordeler med salt

Salt har vært en del av menneskehetens historie i tusenvis av år. Ikke bare for å øke smaken på maten, men salt har også en rekke helsefordeler.

Salt holder deg hydrert

Salt holder deg hydrert ved å spille en viktig rolle i å regulere væskebalansen i kroppen. Væskebalansen er avhengig av en rekke faktorer, inkludert saltinnholdet i kroppen. Salt har evnen til å trekke væske til seg, noe som hjelper kroppen med å regulere væskebalansen.

I en sunn kropp regulerer væskebalansen seg automatisk. Men det er viktig å opprettholde et balansert saltinnhold i kosten for å støtte en sunn væskebalanse.

Muskel og nervefunksjon

Salt har også en direkte effekt på muskel- og nervefunksjonen. Salt bidrar til å støtte muskelfunksjoner og nerveimpulser, noe som er viktig for å opprettholde en sunn kropp. En mangel på salt kan føre til dehydrering og redusere muskel- og nervefunksjonen.

Salt øker absorpsjon av næringsstoffer

Salt spiller en viktig rolle i absorpsjonen av næringsstoffer i kroppen. Natrium, som er en del av saltet, hjelper kroppen med å regulere osmose, en prosess som gir kroppen muligheten til å absorbere vann og næringsstoffer fra maten vi spiser.

Når vi spiser mat, kommer næringsstoffer inn i tarmene våre, der de blir omgitt av væske. Osmose hjelper vannet med å bevege seg gjennom tarmveggene og inn i blodbanen, slik at næringsstoffene kan bli transportert til cellene i kroppen.

Salt er viktig for å regulere denne prosessen ved å påvirke konsentrasjonen av natrium i tarmene. En balansert konsentrasjon av natrium i tarmene bidrar til å opprettholde et positivt trykk som hjelper vannet med å bevege seg gjennom tarmveggene og absorbere næringsstoffene.

Konklusjon: Er salt farlig?

Så da kommer vi til konklusjonen, er salt farlig? Vell, det er avhengig av mengden. Salt har både fordeler og ulemper. Salt er essensielt for at kroppen vår skal fungere optimalt, for mye kan føre til helseskader, men det kan også for lite. Å følge helsedirektoratet sine anbefalinger om å ikke innta mer enn 5 gram salt om dagen kan være lurt.

Om du trenger hjelp til å balansere kostholdet ditt eller er usikker på om du spiser for mye salt kan du kontakte en kostholdsveileder, eller spørre en personlig trener om hjelp.

Referanser:

  1. Salt intake and gastric cancer risk according to Helicobacter pylori infection, smoking, tumour site and histological type - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21081930/
  2. Habitual salt intake and risk of gastric cancer: a meta-analysis of prospective studies - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22296873/
  3. Reduced dietary salt for the prevention of cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized controlled trials (Cochrane review) - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21731062/
  4. Sodium and potassium intake and risk of cardiovascular events and all-cause mortality: the Rotterdam Study - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2071962/
  5. Effects of low-sodium diet vs. high-sodium diet on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterol, and triglyceride (Cochrane Review) - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22068710/
  6. Effects of low sodium diet versus high sodium diet on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterols, and triglyceride - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12535503/
  7. Salt sensitivity is associated with insulin resistance in essential hypertension - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9607376/