Er markløft farlig for ryggen?

Er markløft farlig for ryggen?

Markløft er en av de mest populære styrkeøvelsene, men det har også et omdømme for å være en øvelse med høy skaderisiko, spesielt for ryggen. Mange har hørt historier om at markløft kan føre til alvorlige skader, og mange undrer seg over om markløft faktisk er farlig for ryggen.

Markløft: Er det egentlig farlig for ryggen?

Nei, markløft er ikke farlig for ryggen. Faktisk er det bra for det. Men tro ikke bare på meg, la oss se på hva forskningen sier.

En studie fra 2015 fant at markløft er en nyttig behandling for dem med ryggsmerter[1]. Forskerne sa: " ... uavhengig av pasientens alder, kjønn, kroppsmasseindeks, smerte relatert bevegelsesfrykt, bevegelseskontroll og aktivitet, ser markløft ut til å være en effektiv intervensjon." Så, ikke bare var markløft ikke skadelig for pasientenes rygg, det hjalp også med å redusere smerten.

En annen studie fra 2012 viste også at markløft forbedret funksjonalitet og reduserer smerte[2].

Forskning på markløft for ryggsmerte

Er markløft farlig for ryggen?
Er markløft farlig for ryggen?

En ting som er verdt å nevne om disse studiene er at noen deltakere ikke fikk de positive effektene av markløft på samme måte; det vil si, smerten ble ikke redusert. Dette skyldes sannsynligvis ulike faktorer:

Det var en vektstang ble brukt i disse studiene, men kanskje en kettlebell markløft, eller til og med en annen variasjon av markløft ville vært en bedre match avhengig av individet.

Høyden på stangen ble ikke tilpasset, dette ble i så fall ikke oppgitt i studien. En mer tilpasset startposisjon hadde vært bedre tilpasset noen individer.

Smerte er et komplekst tema. Det at noen ikke fikk senket smerten med markløft kan ha med andre årsaker å gjøre. Men jeg vill gjøre det klart at markløft var ikke skadelig for dem, det var bare at den ikke var i stand til å redusere smerten.

Forutsatt at det ikke er noen underliggende tilstander kan markløft være til fordel for de aller fleste. Så lenge du bruker god form og ikke overdriver treningen.

Konklusjon: Er markløft farlig for ryggen?

Så er markløft farlig for ryggen? Nei, markløft er ikke farlig for ryggen. Det kan til og med ha flere fordeler som å senke smerten til personer med ryggsmerter. Faktisk bruker fysioterapeuter ulike variasjoner av markløft aktivt i rehabiliteringsfaser av ryggskade. Bare sørg for å ha god teknikk og ikke overdrive treningen.

Les også: HVA TRENER MARKLØFT?

Referanser: 

  1. Which Patients With Low Back Pain Benefit From Deadlift Training? - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25559899/
  2. Holmberg, David, Henrik Crantz, and Peter Michaelson. "Treating persistent low back pain with deadlift training–A single subject experimental design with a 15-month follow-up." Advances in Physiotherapy 14.2 (2012): 61-70.