Er en personlig trener momspliktig?

Er en personlig trener momspliktig?

Personlig trening er en tjeneste som tilbys av trenere som hjelper klientene med å nå deres fysiske og mentale helsemål. Tjenesten kan tilbys på mange forskjellige måter, som individuelle treningsøkter, gruppetrening, eller via online coaching. Personlig trening er en populær tjeneste, og mange trenere tilbyr denne tjenesten for å hjelpe folk med å oppnå en sunn livsstil.

Men spørsmålet som mange personlige trenere stiller seg er om de er momspliktige. Moms er en avgift som skal betales av bedrifter som selger varer og tjenester.

Personlige trenere må registrere seg for momsplikt

Det er viktig å forstå at personlige trenere er momspliktige dersom de tilbyr tjenester som faller innenfor definisjonen av momspliktige tjenester. I Norge, er det momsplikt på alle tjenester med noen få unntak. Personlig trening er en tjeneste som faller innenfor momsplikten, og derfor er personlige trenere momspliktige.

Det betyr at personlige trenere må registrere seg for momsplikt, og deretter begynne å legge til moms på alle sine tjenester. Personlige trenere må også føre en ordentlig bokføring, og de må sende inn skattemelding til skattemyndighetene. Dette kan være tidkrevende, men det er viktig å gjøre dette riktig for å unngå eventuelle problemer med skatteetaten.

Les også: Hvor jobber en personlig trener? 

Personlig trenere kan få fradrag på skatt

Det er også viktig å merke seg at personlige trenere kan få fradrag for skatten de har betalt på sine egne utgifter. Dette kan være alt fra utstyr til kontorutstyr, og dette kan hjelpe trenerne med å redusere deres totale skatteutgifter.

Det finnes også unntak fra momsplikten for personlige trenere som tilbyr tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. Personer med nedsatt funksjonsevne kan få momsfritak for personlig trening, så lenge det kan dokumenteres at tjenesten er nødvendig for å bedre deres funksjonsevne. Det er også mulig for personlige trenere som tilbyr tjenester til barn under 12 år å få momsfritak.

Det er viktig for personlige trenere å forstå deres momsplikter, og å følge skattemyndighetenes regler og retningslinjer. Å ikke overholde momsplikten kan føre til store problemer, som bøter og til og med straffesaker.

Det å være personlig trener kan være en meget lønnsom og meningsfull karriere. Men det er viktig å forstå og overholde momsplikten. Personlige trenere bør søke råd fra skattemyndighetene eller en regnskapsfører for å sikre at de følger alle lover og regler riktig.

Les også: HVA ER EN PERSONLIG TRENER?