Hva er Shilajit – et bra kosttilskudd?

Hva er shilajit?

Shilajit, også kjent som "bjørkeaske", er en svart, bitumenaktig substans som finnes i fjellene i Himalaya-regionen. Det har vært brukt i tradisjonell ayurvedisk medisin i India i flere tusen år for å behandle en rekke helseproblemer. Det sies å inneholde en rekke næringsstoffer og antioksidanter, og det antas å ha en rekke helsefordeler.

Shilajit er ekstrahert fra fjellene og bearbeidet for å gjøre det lettere å ta. Det er tilgjengelig i form av pulver eller kapsler, og kan også finnes i enkelte kosttilskudd og kosmetiske produkter. På grunn av sin langvarige bruk og anerkjennelse i tradisjonell ayurvedisk medisin, har Shilajit vært utsatt for en økende mengde vitenskapelig forskning de siste årene for å bekrefte dets påståtte helsefordeler.

Er shilajit et bra kosttilskudd?

Shilajit har vært brukt i tradisjonell ayurvedisk medisin i India i flere tusen år, og det sies å ha en rekke helsefordeler. Det inneholder en rekke næringsstoffer og antioksidanter, og det antas å ha en rekke helsefordeler.

På grunn av denne tradisjonelle bruken og den økende mengden vitenskapelig forskning på området, har Shilajit blitt sett på som et lovende kosttilskudd. Studier har vist at det kan ha en positiv effekt på energinivået, immunforsvaret, hormonbalansen, hjernens funksjon, så vel som mot aldring og forbedring av utholdenhet.

Det er viktig å merke seg at de fleste av disse studiene er gjort på dyr eller i laboratorie kontekst. Ytterlig forskning er nødvendig for å bekrefte disse funnene hos mennesker.

Fordeler med shilajit

Shilajit har en rekke påståtte helsefordeler, her er noen av de viktigste:

 • Forbedret energinivå: Shilajit inneholder flere stoffer som kan hjelpe med å øke energinivået og redusere tretthet, blant annet fulvic acid og humic acid.

 • Sterkt antioksidant: Shilajit har høye nivåer av antioksidanter. Noe som kan bidra til å beskytte cellene mot skader fra frie radikaler.

 • Immunforsvar: Shilajit kan hjelpe med å styrke immunforsvaret ved å øke produksjonen av hvite blodlegemer.

 • Hormonbalanse: Shilajit kan hjelpe med å balansere hormonene ved å øke produksjonen av testosteron hos menn og progesteron hos kvinner.

 • Forbedret hjernens funksjon: Shilajit kan hjelpe med å øke hjernens oksygenopptak og forbedre funksjonen, noe som kan hjelpe med å redusere risikoen for hjernesykdommer.

 • Aldring: Shilajit kan hjelpe med å beskytte kroppen mot aldersrelaterte skader ved å bremse ned aldringsprosessen.

 • Forbedring av utholdenhet: Shilajit kan hjelpe med å øke utholdenheten og redusere muskelstivhet etter trening.

Les også: HVILKET KOSTTILSKUDD BØR JEG TA?

Bivirkninger og sikkerhet

Shilajit er generelt sett på som trygt å bruke når det tas i moderate doser. Men det kan være noen bivirkninger og sikkerhetshensyn å ta hensyn til.

 • Allergiske reaksjoner: Noen mennesker kan være allergiske mot noen av ingrediensene i Shilajit, og kan oppleve symptomer som kløe, utslett og pustevansker.

 • Interaksjon med medisiner: Shilajit kan interagere med noen medisiner, spesielt blodfortynnende medisiner. Derfor er det viktig å konsultere en lege før man tar det hvis man tar medisiner.

 • Graviditet og amming: Det er ikke nok kunnskap om effekten av shilajit under graviditet og amming, derfor er det anbefalt å unngå å ta det i denne perioden.

 • Overdosering: Shilajit kan forårsake bivirkninger ved høye doser. Som for eksempel magesmerter, diaré, kvalme og hodepine.

Det er viktig å merke seg at det kan være variabilitet i kvaliteten av Shilajit produkter som finnes på markedet, og at noen produkter kan inneholde skadelige stoffer eller være av lav kvalitet.

Dosering og bruk av Shilajit

Dosering og bruk av Shilajit kan variere avhengig av formen det tas i og den enkelte personens individuelle behov. Det anbefales derfor å følge anbefalingene på produktet.

Shilajit kan tas i form av pulver eller kapsler. Anbefalt dosering kan variere fra produsent til produsent. Anbefalt dosering for pulverformen er fra 500-1000mg per dag. For kapslerformen er anbefalt dosering fra 250-500mg per dag. Det er viktig å merke seg at disse dosene kan variere avhengig av produktet.

Shilajit kan tas enten før eller etter måltider. Det anbefales å starte med lavere doser og gradvis øke over tid for å unngå eventuelle bivirkninger.

Det er viktig å merke seg at det ikke finnes noen offisielle anbefalinger for dosering av Shilajit. Dosene som er nevnt her er basert på tradisjonell bruk og produsentenes anbefalinger.

Er Shilajit lovlig i Norge?

Shilajit er generelt sett på som et trygt kosttilskudd, og det er lovlig å selge og kjøpe i Norge. Likevel kan det være noen restriksjoner på import av produktet avhengig av kvaliteten og opprinnelseslandet.

Det er viktig å merke seg at produkter som selges i Norge skal oppfylle strenge krav til kvalitet og sikkerhet etter norske og europeiske regler, og det kan være at noen produkter som selges på nett eller fra utenlandske selgere ikke oppfyller disse kravene.

Det anbefales å kjøpe produktene fra anerkjente kilder og å sørge for at det er merket med riktig informasjon om dosering.

Les også: HVA ER TONGKAT ALI?

Konklusjon

Shilajit er et interessant kosttilskudd som har vært brukt i tradisjonell ayurvedisk medisin i flere tusen år. Det inneholder en rekke næringsstoffer og antioksidanter, og det antas å ha en rekke helsefordeler. Inkludert forbedret energinivå, styrket immunforsvar, hormonbalanse, forbedret hjernens funksjon, mot aldring og forbedring av utholdenhet. Selv om det finnes en økende mengde vitenskapelig forskning på området, så er det viktig å merke seg at de fleste av disse studiene er gjort på dyr eller i laboratorie kontekst. Ytterligere forskning er nødvendig for å bekrefte disse funnene hos mennesker.

Referanse:

Shilajit: A Natural Phytocomplex with Potential Procognitive Activity - (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3296184/)