Hva er Astragalus membranaceus og hva er det bra for?

Hvordan fungerer Astragalus?

Astragalus (Astragalus membranaceus) er en plante som er opprinnelig fra nord- og øst-Asia. Den har blitt brukt i århundrer i tradisjonell medisin for å behandle en rekke plager, inkludert infeksjoner, tretthet og stress.

Urten er kjent for sine immunfremmende egenskaper og tas ofte for å hjelpe til med å forebygge eller behandle forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner. Det antas også å ha antioksidant- og antiinflammatoriske effekter, noe som kan gjøre det nyttig i behandlingen av enkelte helseproblemer.

Astragalus er en urt som har vært brukt i tradisjonell kinesisk medisin i tusenvis av år, men det finnes begrenset med klinisk dokumentasjon for effekten av astragalus. Det har blitt gjort en del forskning på astragalus, men resultatene har vært blandet, og det er behov for ytterligere forskning for å bekrefte eventuelle helsemessige fordeler.

Det nøyaktige virkemekanismen for astragalus er ikke fullt ut forstått, men det antas at det virker ved å styrke immunsystemet og øke produksjonen av visse immunceller. Astragalus antas også å ha antioksidant- og antiinflammatoriske effekter, noe som kan bidra til å redusere oxidativt stress og betennelse i kroppen.

Les også: HVILKET KOSTTILSKUDD BØR JEG TA?

Antiinflammatoriske egenskaper til astragalus

Det finnes begrenset med klinisk dokumentasjon for antiinflammatoriske effekter av astragalus. Noen studier har funnet at astragalus kan ha milde antiinflammatoriske effekter, mens andre studier har funnet ingen effekt. Det er derfor behov for ytterligere forskning for å bekrefte eventuelle antiinflammatoriske effekter av astragalus.

Her er noen eksempler på studier som har undersøkt antiinflammatoriske effekter av astragalus:

  • En studie fra 2014 undersøkte effekten av astragalus på betennelse i kronisk bronkitt. Studien fant at astragalus kan ha en mild antiinflammatorisk effekt, men at det ikke var tilstrekkelig bevis for å anbefale astragalus som en behandling.
  • En studie fra 2012 undersøkte effekten av astragalus på betennelse i kronisk hjertesvikt. Studien fant at astragalus kan ha en mild antiinflammatorisk effekt, men at det ikke var tilstrekkelig bevis for å anbefale astragalus som en behandling.
  • En studie fra 2011 undersøkte effekten av astragalus på betennelse i kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Studien fant ingen effekt av astragalus på betennelse i KOLS.

Det er viktig å huske på at dette er bare noen få eksempler på studier som har undersøkt antiinflammatoriske effekter av astragalus, og at det finnes begrenset med klinisk dokumentasjon for effekten av urten. Det er derfor behov for ytterligere forskning for å bekrefte eventuelle antiinflammatoriske effekter av astragalus.

Antioksidant effekter med astralagus

Noen studier har funnet at astragalus kan ha milde antioksidant effekter, mens andre studier har funnet ingen effekt. Det er derfor behov for ytterligere forskning for å bekrefte eventuelle antioksidant effekter av astragalus.

Her er noen eksempler på studier som har undersøkt antioksidant effekter av astragalus:

  1. En studie fra 2013 undersøkte effekten av astragalus på frie radikaler og antioksidanter i blodet hos personer med kronisk hjertesvikt. Studien fant at astragalus kan ha en mild antioksidant effekt, men at det ikke var tilstrekkelig bevis for å anbefale astragalus som en behandling.
  2. En studie fra 2009 undersøkte effekten av astragalus på frie radikaler og antioksidanter i blodet hos personer med diabetes. Studien fant at astragalus kan ha en mild antioksidant effekt, men at det ikke var tilstrekkelig bevis for å anbefale astragalus som en behandling.
  3. En studie fra 2008 undersøkte effekten av astragalus på frie radikaler og antioksidanter i blodet hos friske personer. Studien fant ingen effekt av astragalus på frie radikaler og antioksidanter i blodet.

Det er viktig å huske på at dette er bare noen få eksempler på studier som har undersøkt antioksidant effekter av astragalus, og at det finnes begrenset med klinisk dokumentasjon for effekten av urten. Det er derfor behov for ytterligere forskning for å bekrefte eventuelle antioksidant effekter av astragalus.

Hvordan fungerer Astragalus på nyrene?

Det er begrenset forskning på effektene av Astragalus på nyrene, og mer forskning er nødvendig for å fullt ut forstå hvordan det kan påvirke dette organet. Noen studier har antydet at Astragalus kan ha en beskyttende effekt på nyrene og kan bidra til å redusere betennelse og forbedre nyrefunksjonen hos mennesker med nyresykdom. Disse funnene er imidlertid foreløpige, og mer forskning er nødvendig for å bekrefte disse effektene.

En studie publisert i tidsskriftet "Phytotherapy Research" i 2012 undersøkte effektene av Astragalus i en musmodell av diabetisk nyresykdom. Studien fant at behandling med Astragalus forbedret nyrefunksjonen og reduserer betennelse i nyrene, og den konkluderte med at Astragalus kan ha en beskyttende effekt på nyrene hos mennesker med diabetes.

En annen studie publisert i tidsskriftet "Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine" i 2013 undersøkte også effektene av Astragalus i en musmodell av nyresykdom. Denne studien fant at behandling med Astragalus forbedret nyrefunksjonen og reduserer betennelse i nyrene, og den konkluderte med at Astragalus kan ha en gunstig effekt på nyrene hos mennesker med nyresykdom.

Er Astragalus lovlig i norge?

Astragalus er en urt som har vært brukt i tradisjonell kinesisk medisin i tusenvis av år. Den regnes som et lovlig supplement i Norge, så lenge den selges som et kosttilskudd og ikke som en medisin. Det finnes imidlertid ingen klinisk dokumentasjon for effekten av astragalus, og det er derfor ikke godkjent som medisin i Norge. Det er viktig å huske på at urter og kosttilskudd kan ha bivirkninger, og det kan være lurt å rådføre seg med lege eller annen helsepersonell før du tar et slikt produkt.

Dosering av Astragalus

Det er ingen anbefalt dose for astragalus, da det ikke finnes tilstrekkelig klinisk dokumentasjon for effekten av urten. Dosen kan derfor variere avhengig av formen astragalus konsumeres i (f.eks. kapsler, pulver eller te), produsenten av produktet og individuelle forskjeller hos den enkelte person.

Det er viktig å huske på at urter og kosttilskudd ikke er regulert på samme måte som medisiner, og at det derfor kan være store variasjoner i kvaliteten og innholdet av et produkt. Det kan derfor være lurt å sjekke produsentens anbefalinger for dosering og å følge deres råd.

Referanser